Hos JP Fysio gør vi alt hvad vi kan for, at hver enkelt patient oplever en professionel, dybdegående og holistisk undersøgelse og behandling. I den forbindelse er patientsikkerheden omdrejningspunktet for vores hverdag på klinikken.

Herunder findes der derfor vejledninger og links til både patienter og behandlere, såfremt der skulle opstå komplikationer eller utilsigtede hændelser i forbindelse med behandling.

Til patienter:

  • Hvis du ønsker at klage over den behandling du har modtaget, finder du alt relevant information hos Styrelsen for Patientklager. Læs mere på www.stpk.dk
  • Hvis du mener du har pådraget dig en skade, eller andre former for komplikationer i forbindelse med din behandling, kan du kontakte Patienterstatningen. Læs mere på www.patienterstatningen.dk

Til behandlere:

  • Opstår der en utilsigtet hændelse i forbindelse med behandlingen, skal denne indrapporteres. Dette gøres via https://dpsd.csc-scandihealth.com/Form/PublicSubmission.aspx?form=DPSD_Public
  • Der gøres yderligere opmærksom på, at man som patient også selv har ret til at indrapportere en utilsigtet hændelse. Dette vil din behandler informere om hvis situationen opstår.

Ydermere er alle behandlere uddannet i basal hjerte-lunge-redning med hjertestarter, og vil med det samme iværksætte førstehjælp hvis en patient får et ildebefindende på klinikken.

Ved yderligere spørgsmål vedrørende sikkerhed, kan klinikken altid kontaktes telefonisk eller via mail som er angivet under kontaktoplysninger.